ZuluConnect voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs

ZuluConnect voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs

Alles-in-1 leeromgeving

ZuluConnect zorgt voor vernieuwing in het denken over het gebruik van leermiddelen. En is een tool om content te maken, bestaande content te verrijken met interactieve tools, vragen, opdrachten, foto’s en video’s. ZuluConnect maakt het eenvoudig om nieuwe leerlijnen of readers te arrangeren uit verschillende bronnen. Tevens kunnen deze eigengemaakte onderdelen of volledige leerlijnen worden aangeboden in de ZuluStore met een duidelijk verdienmodel voor de content eigenaar.

Maar ook voor studenten is het aantrekkelijk. Waarbij een gemiddeld boekenpakket tussen de € 600 en € 800 (bron: Nibud) kost, ben je bij ZuluConnect al voor € 200,- klaar. En maak je goede aantekeningen of samenvattingen, dan zijn ook deze te delen binnen de ZuluStore, gratis of tegen een kleine vergoeding.

Daarom ZuluConnect!

Instellingen worden jarenlang geconfronteerd met het feit dat ze vastzitten aan dure boeken en prijzige pakketten voor de student. Met ZuluConnect brengt een instelling weer de flexibiliteit terug in de leermiddelenwereld. Of het nu gaat om de content van uitgevers, kenniscentra, instellingen of particulieren: het is te combineren met eigen gemaakte modules. Vakgroepen en docenten stellen readers samen. Maar dit kan nu binnen ZuluConnect op een eenvoudige wijze, tegen lagere kosten!

Instellingen en docenten kunnen gebruik maken van alle aanwezige content. Altijd en overal! Het materiaal is op orde en altijd beschikbaar. Je kunt zoveel gebruiken als je wilt tegen lage kosten.

ZuluConnect heeft een editor die iedereen in staat stelt om op een eenvoudige manier content te maken of te verrijken. Geen aparte programma’s, maar een alles in één tool met alle belangrijke functies binnen handbereik. Het is een webbased toepassing, dus device onafhankelijk!

Binnen ZuluConnect bestaat de mogelijkheid om meer dan 60 verschillende soorten vragen toe te voegen. Er is schrift- en spraakherkenning. Op deze manier zijn verschillende soorten toetsen te maken. Hiermee kunnen werkboeken overbodig gemaakt worden en is inzicht in de voortgang van de student altijd aanwezig.

Vele docenten zijn ontevreden over delen van bestaande methodes. De wens is dan vaak om een hoofdstuk uit een andere methode of een zelf gemaakt onderdeel te integreren. Als dit al kan, dan is dit vaak knip-en plakwerk. ZuluConnect maakt dit op een eenvoudige manier mogelijk en kan door het werken met vaste templates zelfs zorgen voor een beleving alsof deze leermiddelen specifiek voor een bepaalde instelling zijn gemaakt. Studieboeken op maat zijn hiermee altijd en overal beschikbaar.

Vrijwel iedere docent maakt onderdelen van leermiddelen als aanvulling op bestaande leermiddelen van uitgevers. ZuluConnect zorgt voor een deelmechanisme waarmee dit beschikbaar komt voor iedereen. Ook voor studenten bestaat deze mogelijkheid. Hiervoor zijn twee wezenlijke onderdelen belangrijk:

 1. een duidelijk kwaliteitssysteem
 2. een duidelijk verdiensysteem

Eén van de voordelen van digitaal werken is inzicht in voortgang. Dashboards voor student en docent zijn hierbij onontbeerlijk. Ook deze zijn modulair van opbouw. Zo kan iedereen dit naar eigen voorkeur samenstellen. Ook het communiceren tussen studenten, met de docent of binnen groepen en opdrachten, vindt plaats binnen deze dashboards.

De voortgang is real-time te zien. Niet alleen voor student en docent, maar ook voor mentor en ouders. Aan de hand van deze resultaten kunnen er met betrekking tot het leren van de student of het lesgeven van de docent volgende stappen worden gezet.

De docent kan via het dashboard eenvoudig groepen maken en taken toedelen. Zo kan er maatwerk ontstaan en is het mogelijk om op een eenvoudige wijze aan te sluiten bij de sterke competenties van studenten of juist onderontwikkelde onderdelen extra te bevragen.

Door het eenvoudig delen van bestanden zorg je binnen het onderwijs voor vele voordelen:

 • meerdere samenwerkingsvormen
 • opdrachten inleveren bij de docent
 • altijd back-ups
 • schoolbrede oplossing
 • altijd en overal bestanden bij de hand

ZuluConnect voor iedereen

 • Zeggenschap terug en invloed op totale proces
 • Katalysator voor onderwijsvernieuwing
 • Altijd en overal toegang tot de studieboeken
 • Flexibeler
 • Efficiënter
 • Goedkoper voor studenten
 • Open Access
 • Docent weer aan het stuur
 • Toegang tot alle content
 • Goed vindbaar
 • Eenvoudig aan te passen
 • Inzicht in leerprocessen
 • Ontzorging
 • Learning Analytics
 • Communicatie
 • Nieuw verdienmodel
 • Pay per use
 • Hele leerlijnen - kleine onderdelen
 • Uitgebreid kwaliteitssysteem
 • Gezamenlijk schrijven
 • Alle niveaus: op maat!
 • Actueel: nooit meer oude info
 • Flexibel
 • Interactief
 • Communicatie
 • Snelle feedback
 • Delen van aantekeningen/samenvattingen

Gepersonaliseerd leren

De wereld van vandaag vraagt veel van studenten. Ze moeten zich nieuwe competenties eigen maken, bestaande kennis door ontwikkelen en op eigen tempo en niveau lesstof doorlopen. Hiervoor zijn verschillende onderdelen nodig en ZuluConnect biedt deze onderdelen om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.

Wil je het beste uit studenten halen dan heeft de docent inzicht nodig in leerlijnen, voortgang en het leerprofiel van de student. ZuluConnect geeft u een uitgebreid scala aan data met betrekking tot het leren van de student. De visualisatie van data geeft de docent inzicht in de voortgang van de les, klas, leerdoelen en de student (alsof de schriften van alle studenten open liggen op het bureau).

Doordat de docent de mogelijkheid heeft om op ieder moment content van verschillend niveau toe te wijzen aan verschillende studenten of studentengroepen, ervaart de student geen rem op zijn onderwijsbehoefte en wordt altijd op het juiste niveau uitgedaagd. De docent kan zo veel gerichter coachen en individueler begeleiden.

Door het eenvoudig werken op verschillende niveaus kan er een start worden gemaakt met doorlopende leerlijnen. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen al starten met onderdelen uit het eerste jaar MBO of HBO. Eerstejaars studenten met blinde vlekken kunnen nog gebruik maken van de content die zij gebruikten op het VO.

Door het werken met een duidelijk dashboard waar alle gegevens van de student staan, de voortgang wordt bijgehouden en bestanden worden opgeslagen, werkt een student vanaf moment één aan een digitaal portfolio waarin voor alle betrokkenen duidelijk is wat de voortgang van de student is.

Vele opdrachten en oefeningen worden digitaal gemaakt en direct nagekeken. De docent creëert hiermee tijd en ruimte om ook meer op maat les te geven. Er is niet alleen meer info over de student, maar ook meer mogelijkheden om individueel of in kleine groepen te coachen.

Het gebruik van ZuluConnect zorgt voor mogelijkheden om “vaste” onderdelen van het onderwijs op een andere manier te bekijken. Waarom werken we nog met een jaargroepen systeem? Waarom heeft iedere student dezelfde contacttijd? Gaan we individuele leerlijnen krijgen? Krijgen we ‘specialisten’ binnen vakgroepen?

Optimale differentiatie zorgt voor een constante uitdaging op het juiste niveau, sluit aan bij leervoorkeuren en dat wat nodig is om een student verder te helpen. Er is geen tijd en noodzaak voor verveling. ZuluConnect zorgt voor een motiverende en uitdagende leeromgeving.

Lesmateriaal maken, verrijken en arrangeren

De meeste docenten gebruiken maar een deel van de methodes die uitgevers voor ze samenstellen. Ze missen onderdelen of zijn gewoon ontevreden over onderdelen van dezelfde methode. Nieuwe onderdelen worden vaak samengesteld uit verschillende bronnen of zelf nieuw gemaakt. ZuluConnect helpt om dit te doen, maar nu in een vorm die beter aansluit bij de bestaande content.

Het dashboard

Een dashboard is het eerste wat je ziet als je ZuluConnect opent. Een dashboard is iets persoonlijks. Daarin staat wie je bent, wat je hebt gedaan, waar je nu staat, maar ook wat je moet gaan doen.

Ontdek de mogelijkheden van het dashboard:

De editor

Vele digitale platformen hebben de beschikking over een editor. De editor binnen ZuluConnect onderscheidt zich door gebruiksvriendelijkheid, het grote aantal verschillende vragen die zijn te integreren en de eenvoudige manier van meta dateren. Hiermee wordt de vindbaarheid vergroot en is de kans groter om de juiste content bij de individuele student te krijgen.

Ontdek de mogelijkheden van de editor:

Kwaliteitssysteem

Bij eigen gemaakte content kan er twijfel zijn rondom de kwaliteit van het geleverde. Daarom stelt ZuluConnect een uitgebreid systeem voor waar er op meerdere manieren wordt gekeken naar de kwaliteit van content.

Om tot een dekkend leerplan te komen moeten de afgesproken doelen zijn gedekt binnen leerlijnen. Bij aangeleverde content ( leerlijnen en delen ervan) wordt gecontroleerd of dit valt onder de van te voren beschreven kerndoelen. Hiermee kan het totale programma worden gedekt en houden instellingen en vakgroepen de mogelijkheid om zelf inhoudelijke keuzes te maken.

Als de gebruikers positief zijn over de gebruikte content dan wordt dit aangegeven binnen de feedback module. Hiermee ontstaat een lijst van hoogst gewaardeerde content.
Vergelijkbaar met: beoordelen van reizen binnen Zoover.

Soms is de duurste content ook de beste. Maar er zal een lijst ontstaan waar gekeken wordt naar: waar krijg ik de beste waar voor mijn geld?
Vergelijkbaar met: beste koop van Consumentenbond.

Niet iedere docent heeft het in zich om goede leerlijnen te arrangeren. Los van of zo iemand dit kan, is ook de vraag of hij/ zij dit ook wil. Daarom ontstaan er lijsten met docenten die goed kunnen arrangeren en aantrekkelijke en effectieve leerlijnen kunnen arrangeren.
Vergelijkbaar met: playlist binnen Spotify.

Instellingen die volgens de inspectie goed onderwijs verzorgen, zullen naast effectieve docenten, ook effectieve leermiddelen gebruiken. Maar wat gebruiken zij? Instellingen die effectief boekenlijsten adviseren en zo financieel aantrekkelijk zijn voor studenten kunnen een goed voorbeeld zijn voor andere instellingen. Welk leermiddelenpakket gebruiken zij?
Vergelijkbaar met: rating binnen AirBnB.

Wat zou het mooi zijn als we door de koppeling van resultaten van studenten aan de content iets kunnen gaan zeggen over de effectiviteit van de content. Natuurlijk zijn er nog genoeg variabelen om rekening mee te houden en moet er nog veel onderzoek naar gedaan worden, maar ook binnen ZuluConnect dromen we soms.

In eerste instantie wordt er handmatig gecheckt of content voldoet aan leerdoelen en kwaliteitskenmerken. In latere versies van ZuluConnect gebeurt dit software matig. Ook komt er een report button waar docenten en content eigenaars zaken kunnen melden die niet goed zijn.

Binnen de gebruikersvereniging van ZuluConnect bestaan vakgroepen die niet alleen gezamenlijk content maken, maar ook de bestaande content kwalitatief tegen het licht gaan houden. Diegene bij wie de kwaliteit van content als onvoldoende is beoordeeld, krijgt een half jaar de tijd om dit te veranderen en te verbeteren. Voldoen ze na een tweede waarschuwing nog steeds niet aan de kwaliteitsnormen van ZuluConnect, dan worden ze uit de database gehaald. Hiermee garanderen we altijd kwalitatief hoogstaande content! Lees meer over de ZuluCommunicty.

Verdienmodel voor docent/auteur

Het probleem met eigen gemaakte content is vaak dat het niet wordt onderhouden of geactualiseerd. Idealisme zorgt voor stap één, maar het vereist volharding om content te onderhouden en digitaal aantrekkelijk te maken. Een duidelijk verdienmodel kan zorgen voor een incentive om dit wel te doen.

Geen klein percentage, maar 70% van alle inkomsten die de eigen content oplevert, is voor de content eigenaar.

Als we blijven praten over methodes, hoofdstukken en paragrafen, dan vervallen we snel in de ‘oude’ wereld van de huidige content. Wij willen echt leerlijn georiënteerd zijn. Daarom introduceren wij een ander vocabulaire: Tree (leerlijn), Branch (verzameling kleine onderdelen) en Leaf (kleinste onderdeel). Content is op alle drie de manieren te verkrijgen en gebruiken.

Binnen ZuluConnect kan er flexibel worden afgerekend. Van hele leerlijnen tot een klein onderdeel. Zo betaal je niet vooraf de volledige prijs, terwijl je misschien maar 60% van de methode gebruikt. maar betaal je achteraf alleen datgene wat er ook daadwerkelijk is gebruikt!

Methodes die nog niet volledig dekkend zijn qua inhoud of onderwijstijd kunnen nu op een eenvoudige manier worden aangevuld met de mooiste kleine onderdelen, geschreven door collega docenten of met eigen onderdelen die leerlijnen perfect op maat kunnen maken.

Veel instellingen willen vaak van tevoren weten welke financiële consequenties vastzitten aan keuzes met betrekking tot leermiddelen. Voor deze groep hebben we twee “all you can Learn” modellen. Per vak: de toegang tot alle beschikbare content van een specifiek vak voor een vaste prijs. Per student: de toegang tot alle beschikbare content van alle vakken voor een vaste prijs per student per maand.

Content waarvan de eigenaar vindt dat deze gratis moet worden doorgegeven, wordt ook doorgegeven. Als instellingen alleen maar gebruik maken van gratis content, dan berekenen we een vast bedrag van € 6 per student per maand voor gebruik van het platform.

Samenwerkende instellingen, stichtingen en andere instanties die eigen content maken voor leden kunnen dit alleen open stellen voor de aangesloten instellingen of er juist voor kiezen om dit volledig open te stellen voor andere instellingen tegen betaling.

Uitgevers maken prachtige content. Daarom wil ZuluConnect ook het platform zijn waar de bekende uitgevers in kunnen publiceren. ZuluConnect zal alles in het werk stellen om dit snel te realiseren. Voor hen is er een constante bron van inkomsten, gebaseerd op daadwerkelijk gebruik. Door de gebruikersstatistieken krijgt de uitgever goede feedback op gebruik en kwaliteit. Ook is de doelgroep groter. Vanuit naast gelegen niveaus zal er eerder gebruik gemaakt worden van de betreffende content. Dit kan zorgen voor optimaal maatwerk.

Implementatie

Het gebruik van ZuluConnect is niet alleen het gebruik van een digitaal leerplatform voor het maken, verrijken en delen van content. ZuluConnect is tevens een katalysator voor onderwijsvernieuwing. Het geeft instellingen een krachtige tool in handen om anders na te gaan denken over de organisatie van het onderwijs. Dit vereist een goede begeleiding van gekwalificeerde partijen. En dit kan op vele manieren.

ZuluConnect kan een instelling binnenkomen met alleen maar een “knoppencursus” of volledig maatwerk met een meerjarige begeleiding op alle vlakken. Van het management, vakgroepen tot individuele docenten maar altijd met de insteek van: train de trainer, en zo snel mogelijk de instelling weer uit!

Scholing vindt plaats door afdelingen ICT te helpen met het inrichten van ZuluConnect en het gebruikersbeheer, maar ook mee te denken met werkgroepen over hoe de instelling anders te organiseren in het kader van gepersonaliseerd onderwijs.

Implementatie van een nieuw traject in een instelling vraagt een duidelijk proces voor alle betrokken groepen in de instelling. ZuluConnect helpt het management om de juiste stappen te zetten.

Maatwerk binnen groepen zorgt voor de behoefte aan meerdere werkvormen. Gepersonaliseerd onderwijs dient daarom ook begeleid te worden en docenten moeten ervaren dat de nieuwe werkvormen een toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de oude situatie. Tevens blijkt dat digitalisatie kan zorgen voor het ontzorgen van de docent die hiermee meer tijd en inzicht krijgt voor de individuele student.

Het gebruik van digitale content of het maken van deze content kan verschillen per vakgebied of onderwijssector. Voor de begeleiding hiervan worden zoveel mogelijk vakdocenten met ervaring ingezet.

Ondanks dat wij van mening zijn dat ZuluConnect uitermate gebruiksvriendelijk is, helpen wij scholen om ZuluConnect op een juiste manier in te richten. Maar ook kijken we of de juiste koppelingen aanwezig zijn, er voldoende wifi is en geven we adviezen over de te gebruiken devices.

ZuluCommunity

Veel van de digitale leerplatformen hebben een gebruikersvereniging. De ZuluCommunity wil meer zijn! Naast de gebruikelijke onderdelen kunnen leden samen content maken, op vakmatig gebied de kwaliteit beoordelen en kunnen scholen ‘credits’ verdienen als actief lid.

Meer weten? Download de PDF.

Meer weten over ZuluConnect?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.