Slim Nakijken met de Nakijkcarrousel | ZuluConnect.net

Ontdek de Nakijkcarrousel

Hoger leerrendement door toetsen met open vragen en directe feedback. Maar ook drastisch lagere werkdruk voor leraren. De Nakijkcarrousel is een onderdeel van ZuluConnect.

Toetsen wordt leren, in plaats van alleen maar meten.

ontwerp formatief toetsen

Ontwerp mooie toetsen

Geen suffe meerkeuzevragen meer, maar multimediale toetsen met open vragen. Zet leerlingen aan tot nadenken en bevorder interactie in de klas.

Toetsen wordt leren

Formatief toetsen wordt makkelijker en minder tijdrovend met de Nakijkcarrousel, omdat leerlingen elkaars werk nakijken. Ze leren van elkaars antwoorden, het geven van feedback en het  debatteren tijdens de nabespreking.

toetsen wordt leren

Versterk je rol als coach

Met voortdurend inzicht in het resultaat, kun je als docent begeleiden waar nodig. Bespreek moeilijke vragen klassikaal en ondersteun groepjes leerlingen op afstand of in de klas.