Onze partners | ZuluConnect.nl

Partners van ZuluConnect

ZuluConnect kan niet bestaan zonder anderen. Partners die bijdragen aan gevarieerd en kwalitatief goed, open en online leermateriaal voor het totale onderwijs. Digitale leermiddelen die leren en onderwijzen op maat mogelijk maken en zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De samenwerking met partners is belangrijk om de diensten en producten van ZuluConnect te helpen ontwikkelen en continu te verbeteren. Zij leveren content, brengen nieuwe inzichten, innovatieve ideeën of zorgen voor financiële middelen. Alles met het doel om samen tot betere educatieve leermiddelen te komen en een verbeterslag in de hele leermiddelenketen te kunnen maken.

Partner worden

Geloof je in onderwijs op maat met ZuluConnect? Werk mee!

Stuur een e-mail