ZuluConnect en partners

ZuluConnect kan niet bestaan zonder anderen. Partners die bijdragen aan gevarieerd en kwalitatief goed, open en online leermateriaal voor het totale onderwijs. Digitale leermiddelen die leren en onderwijzen op maat mogelijk maken en zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De samenwerking met partners is belangrijk om de diensten en producten van ZuluConnect te helpen ontwikkelen en continu te verbeteren. Zij leveren content, brengen nieuwe inzichten, innovatieve ideeën of zorgen voor financiële middelen. Alles met het doel om samen tot betere educatieve leermiddelen te komen en een verbeterslag in de hele leermiddelenketen te kunnen maken.

Ook partner worden?

Heb je interesse in het ondersteunen van de onderwijssector in de ontwikkeling naar leren en onderwijzen op maat? Wil je hiervoor een samenwerking met ZuluConnect aan gaan? Stuur dan een e-mail aan directeur Kees Versteeg.

Onze huidige partners:

Strategisch:

 • de Rolf groep
 • ZuluDesk

Software:

 • Learnosity
 • Magister
 • Wizenoze

Content:

 • Blink
 • Eisma Edumedia
 • Noordhoff
 • Numworx
 • VO-Content
 • ThiemeMeulenhoff
 • Tumult
 • Zwijsen

Implementatie:

 • OinO-Advies
 • CLU – leermiddelen adviescentrum
 • de Kennismaatschap

 

Uitgangspunten voor samenwerking:

De (potentiële) partners scharen zich achter de uitgangspunten van ZuluConnect:

 • Een initiatief vanuit het scholenveld zelf om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs door onder meer ICT in te zetten.
 • Ontwikkelen van leermateriaal dat methode- en platformonafhankelijk is.
 • Meehelpen aan het creëren van gezamenlijkheid: ZuluCommunity.
 • Meer flexibiliteit in de leermiddelenketen.
 • Bereidheid om te delen (delen = vermenigvuldigen).

De samenwerking mag geen afbreuk doen aan de positie van ZuluConnect en stimuleert:

 • Talentontwikkeling bij jongeren en leren en onderwijzen op maat.
 • Het gebruik van open digitale leermiddelen en ondersteuning bij het werken met deze middelen.
 • Het in beweging zetten van de totale onderwijssector en het vervullen van een voorbeeldfunctie voor scholen.