ZuluConnect voor voortgezet onderwijs

ZuluConnect voor voortgezet onderwijs

Alles-in-1 leeromgeving

ZuluConnect is dé katalysator voor onderwijsvernieuwing. ZuluConnect is een tool om content te maken, bestaande content te verrijken met interactieve tools, vragen, opdrachten, foto’s en video’s. ZuluConnect maakt het eenvoudig om nieuwe leerlijnen te arrangeren uit verschillende bronnen. Volledig nieuwe leerlijnen of “slanke” methodes die worden aangevuld met modules van anderen of zelf gemaakt. Tevens kunnen deze onderdelen of volledige leerlijnen worden aangeboden in de ZuluStore met een duidelijk verdienmodel voor de content eigenaar.

Daarom ZuluConnect!

Scholen worden jarenlang geconfronteerd met het feit dat ze vastzitten aan aanbestedingen, distributeurs, uitgevers, keuzes voor methodes en afschrijvingstermijnen. Met ZuluConnect brengt een school weer de flexibiliteit terug in de leermiddelenwereld. Of het nu gaat om de content van uitgevers, kenniscentra, scholen of particulieren: het is te combineren met eigen gemaakte modules. Lees meer over het maken, verrijken en arrangeren van lesmateriaal.

ZuluConnect heeft een editor die iedereen in staat stelt om op een eenvoudige manier content te maken of te verrijken. Geen aparte programma’s, maar een alles in één tool met alle belangrijke functies binnen handbereik. Het is een webbased toepassing, dus device onafhankelijk! Lees meer over de editor.

Binnen ZuluConnect bestaat de mogelijkheid om meer dan 60 verschillende soorten vragen toe te voegen. Er is schrift- en spraakherkenning. Op deze manier zijn verschillende soorten toetsen te maken. Hiermee kunnen werkboeken overbodig gemaakt worden! Bekijk een opdracht.

Vele docenten zijn ontevreden over delen van bestaande methodes. De wens is dan vaak om een hoofdstuk uit een andere methode of een zelf gemaakt onderdeel te integreren. Als dit al kan, dan is dit vaak knip-en plakwerk. ZuluConnect maakt dit op een gemakkelijke manier mogelijk en kan door het werken met vaste templates zelfs zorgen voor een beleving alsof deze leermiddelen specifiek voor een bepaalde school zijn gemaakt.

Vrijwel iedere docent maakt onderdelen van leermiddelen als aanvulling op bestaande leermiddelen van uitgevers. ZuluConnect zorgt voor een deelmechanisme waarmee dit beschikbaar komt voor iedereen. Hiervoor zijn twee wezenlijke onderdelen belangrijk:

 1. een duidelijk kwaliteitssysteem
 2. een duidelijk verdiensysteem

Eén van de voordelen van digitaal werken is inzicht in voortgang. Dashboards voor leerling en docent zijn hierbij onontbeerlijk. Ook deze zijn modulair van opbouw. Zo kan iedereen dit naar eigen voorkeur samenstellen. Ook het communiceren tussen leerlingen, met de docent of binnen groepen en opdrachten, vindt plaats binnen deze dashboards.

De voortgang is real-time te zien. Niet alleen voor leerling en docent, maar ook voor mentor en ouder. Aan de hand van deze resultaten kunnen er met betrekking tot het leren van de leerling of het lesgeven van de docent volgende stappen worden gezet.

De docent kan via het dashboard eenvoudig groepen maken en taken toedelen. Zo kan er maatwerk ontstaan en is het mogelijk om op een eenvoudige wijze aan te sluiten bij de sterke competenties van leerlingen of juist onderontwikkelde onderdelen extra te bevragen.

Door het eenvoudig delen van bestanden zorg je binnen het onderwijs voor vele voordelen:

 • meerdere samenwerkingsvormen
 • opdrachten inleveren bij de docent
 • altijd back-ups
 • schoolbrede oplossing
 • altijd en overal bestanden bij de hand

ZuluConnect voor iedereen

 • Goedkoper leermiddelenpakket
 • Zeggenschap terug en invloed op totale proces
 • Katalysator voor onderwijsvernieuwing
 • Antwoord op huiswerkinstituut en Zomerschool
 • Flexibeler
 • Efficiënter
 • Pay per use of All you can learn
 • Docent weer aan het stuur
 • Toegang tot alle content
 • Goed vindbaar
 • Eenvoudig aan te passen
 • Inzicht in leerprocessen
 • Ontzorging
 • Learning Analytics
 • Communicatie
 • Nieuw verdienmodel
 • Pay per use
 • Hele leerlijnen - kleine onderdelen
 • Uitgebreid kwaliteitssysteem
 • Gezamenlijk schrijven
 • Alle niveaus: op maat!
 • Actueel: nooit meer oude info
 • Flexibel
 • Interactief
 • Communicatie
 • Snelle feedback
 • Mogelijkheid voor games
 • Real-time inzicht in voortgang van leerlingen
 • Communicatie met school/mentor/groepsleerkracht/vakdocent
 • Bijles/huiswerk/zomerschool

Differentiatie en gepersonaliseerd leren

De wereld van vandaag vraagt veel van leerlingen. Ze moeten zich nieuwe competenties eigen maken, bestaande kennis door ontwikkelen en op eigen tempo en niveau lesstof doorlopen. Hiervoor zijn verschillende onderdelen nodig en ZuluConnect biedt deze onderdelen om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.

Wil je het beste uit leerlingen halen dan heeft de docent inzicht nodig in leerlijnen, voortgang en het leerprofiel van de leerling. ZuluConnect geeft u een uitgebreid scala aan data met betrekking tot het leren van de leerling. De visualisatie van data geeft de docent inzicht in de voortgang van de les, klas, leerdoelen en de leerling (alsof de schriften van alle leerlingen open liggen op het bureau).

Doordat de docent de mogelijkheid heeft om op ieder moment content van verschillend niveau toe te wijzen aan verschillende leerlingen of groepen van leerlingen, ervaart de leerling geen rem op zijn onderwijsbehoefte en wordt altijd op het juiste niveau uitgedaagd. De docent kan zo veel gerichter coachen en individueler begeleiden.

Door het eenvoudig werken op verschillende niveaus kan er een start worden gemaakt met doorlopende leerlijnen. Leerlingen uit groep 8 kunnen al starten met onderdelen uit de brugklas. Leerlingen uit de brugklas met blinde vlekken kunnen nog gebruik maken van de content die zij gebruikten op de basisschool. Maar dit kan ook werken tussen VMBO en MBO, Havo en HBO en VWO en Universiteit.

Door het werken met een duidelijk dashboard waar alle gegevens van de leerling staan, de voortgang wordt bijgehouden en bestanden worden opgeslagen, werkt een leerling vanaf moment één aan een digitaal portfolio waarin voor alle betrokkenen duidelijk is wat de voortgang van de leerling is.

Vele opdrachten en oefeningen worden digitaal gemaakt en direct nagekeken. De docent creëert hiermee tijd en ruimte om ook meer op maat les te geven. Er is niet alleen meer info over de leerling, maar ook meer mogelijkheden om individueel of in kleine groepen te coachen.

Het gebruik van ZuluConnect zorgt voor mogelijkheden om ‘vaste’ onderdelen binnen het onderwijs op een andere manier te bekijken. Waarom werken we nog met een leerstof-jaarklassen systeem? Waarom heeft iedere leerling dezelfde lessentabel? Gaan we individuele leerlijnen krijgen? Krijgen we specialisten binnen secties?

Optimale differentiatie zorgt voor een constante uitdaging op het juiste niveau, sluit aan bij leervoorkeuren en dat wat nodig is om een leerling verder te helpen. Er is geen tijd en noodzaak voor verveling. ZuluConnect zorgt voor een motiverende en uitdagende leeromgeving.

voorbeeldopdrachten

Lesmateriaal maken, verrijken en arrangeren

De meeste docenten gebruiken maar een deel van de methodes die uitgevers voor ze samenstellen. Ze missen onderdelen of zijn gewoon ontevreden over onderdelen van dezelfde methode. Nieuwe onderdelen worden vaak samengesteld uit verschillende bronnen of zelf nieuw gemaakt. ZuluConnect helpt om dit te doen, maar nu in een vorm die beter aansluit bij de bestaande content.

Het dashboard

Een persoonlijk dashboard is het eerste wat je ziet als je ZuluConnect opent. Daarin staat wie je bent, wat je hebt gedaan, waar je nu staat, maar ook wat je moet gaan doen.

Ontdek de mogelijkheden van het dashboard:

De editor

Vele digitale platformen hebben de beschikking over een editor. De editor binnen ZuluConnect onderscheidt zich door gebruiksvriendelijkheid, het grote aantal verschillende vragen die zijn te integreren en de eenvoudige manier van meta dateren. Hiermee wordt de vindbaarheid vergroot en is de kans groter om de juiste content bij de individuele leerling te krijgen.

Ontdek de mogelijkheden van de editor:

Kwaliteitssysteem

Bij eigen gemaakte content kan er twijfel zijn rondom de kwaliteit van het geleverde. Daarom stelt ZuluConnect een uitgebreid systeem voor waar er op meerdere manieren wordt gekeken naar de kwaliteit van content.

Om tot een dekkend leerplan te komen moeten de kerndoelen zijn gedekt binnen leerlijnen. Bij aangeleverde content (leerlijnen en delen ervan) wordt gecontroleerd of dit valt onder de 58 kerndoelen die door SLO zijn beschreven. Hiermee kan het totale programma worden gedekt en houden scholen en secties de mogelijkheid om zelf inhoudelijke keuzes te maken.

Als de gebruikers positief zijn over de gebruikte content dan wordt dit aangegeven binnen de feedback module. Hiermee ontstaat een lijst van hoogst gewaardeerde content.
Vergelijkbaar met: beoordelen van reizen binnen Zoover.

Soms is de duurste content ook de beste. Maar er zal een lijst ontstaan waar gekeken wordt naar: waar krijg ik de beste waar voor mijn geld?
Vergelijkbaar met: beste koop van Consumentenbond.

Niet iedere docent heeft het in zich om goede leerlijnen te arrangeren. Los van of zo iemand dit kan, is ook de vraag of hij/ zij dit ook wil. Daarom ontstaan er lijsten met docenten die goed kunnen arrangeren en aantrekkelijke en effectieve leerlijnen kunnen arrangeren.
Vergelijkbaar met: playlist binnen Spotify.

Scholen die volgens de inspectie goed onderwijs verzorgen, zullen naast effectieve docenten, ook effectieve leermiddelen gebruiken. Maar wat gebruiken zij? Scholen die effectief leermiddelen inkopen en zo de financiën op orde hebben kunnen een goed voorbeeld zijn voor andere scholen. Welk leermiddelenpakket gebruiken zij?
Vergelijkbaar met: rating binnen AirBnB.

Wat zou het mooi zijn als we door de koppeling van leerlingresultaten aan de content iets kunnen gaan zeggen over de effectiviteit van de content. Natuurlijk zijn er nog genoeg variabelen om rekening mee te houden en moet er nog veel onderzoek naar gedaan worden, maar ook binnen ZuluConnect dromen we soms.

In eerste instantie wordt er handmatig gecheckt of content voldoet aan leerdoelen en kwaliteitskenmerken. In latere versies van ZuluConnect gebeurt dit software matig. Ook komt er een report button waar docenten en content eigenaars zaken kunnen melden die niet goed zijn.

Binnen de gebruikersvereniging van ZuluConnect bestaan vakgroepen die niet alleen gezamenlijk content maken, maar ook de bestaande content kwalitatief tegen het licht gaan houden. Diegene bij wie de kwaliteit van content als onvoldoende is beoordeeld, krijgt een half jaar de tijd om dit te veranderen en te verbeteren. Voldoen ze na een tweede waarschuwing nog steeds niet aan de kwaliteitsnormen van ZuluConnect, dan worden ze uit de database gehaald. Hiermee garanderen we altijd kwalitatief hoogstaande content! Lees meer over de ZuluCommunicty.

Verdienmodel voor docent/auteur

Het probleem met eigen gemaakte content is vaak dat het niet wordt onderhouden of geactualiseerd. Idealisme zorgt voor stap één, maar het vereist volharding om content te onderhouden en digitaal aantrekkelijk te maken. Een duidelijk verdienmodel kan zorgen voor een incentive om dit wel te doen.

Geen klein percentage, maar 70% van alle inkomsten die de eigen content oplevert, is voor de content eigenaar.

Als we blijven praten over methodes, hoofdstukken en paragrafen, dan vervallen we snel in de ‘oude’ wereld van de huidige content. Wij willen echt leerlijn georiënteerd zijn. Daarom introduceren wij een ander vocabulaire: Tree (leerlijn), Branch (verzameling kleine onderdelen) en Leaf (kleinste onderdeel). Content is op alle drie de manieren te verkrijgen en gebruiken.

Binnen ZuluConnect kan er flexibel worden afgerekend. Van hele leerlijnen tot een klein onderdeel. Zo betaal je niet vooraf de volledige prijs, terwijl je misschien maar 60% van de methode gebruikt. maar betaal je achteraf alleen datgene wat er ook daadwerkelijk is gebruikt!

Methodes die nog niet volledig dekkend zijn qua inhoud of onderwijstijd kunnen nu op een eenvoudige manier worden aangevuld met de mooiste kleine onderdelen, geschreven door collega docenten of met eigen onderdelen die leerlijnen perfect op maat kunnen maken.

Veel scholen willen vaak van tevoren weten welke financiële consequenties vastzitten aan keuzes met betrekking tot leermiddelen. Voor deze groep hebben we twee “all you can Learn” modellen. Per vak: de toegang tot alle beschikbare content van een specifiek vak voor een vaste prijs. Per leerling: de toegang tot alle beschikbare content van alle vakken voor een vaste prijs per leerling per maand.

Content waarvan de eigenaar vindt dat deze gratis moet worden doorgegeven, wordt ook doorgegeven. Als scholen alleen maar gebruik maken van gratis content, dan berekenen we een vast bedrag van € 6 per leerling per maand voor gebruik van het platform.

Groepen scholen, stichtingen en andere instanties die eigen content maken voor leden kunnen dit alleen open stellen voor de aangesloten scholen of er juist voor kiezen om dit volledig open te stellen voor andere scholen tegen betaling.

Uitgevers maken prachtige content. Daarom wil ZuluConnect ook het platform zijn waar de bekende uitgevers in kunnen publiceren. ZuluConnect stelt alles in het werk om dit snel te realiseren.

ZuluCommunity

Veel van de digitale leerplatformen hebben een gebruikersvereniging. De ZuluCommunity wil meer zijn! Naast de gebruikelijke onderdelen kunnen leden samen content maken, op vakmatig gebied de kwaliteit beoordelen en kunnen scholen ‘credits’ verdienen als actief lid.

Meer weten? Download de PDF.

Meer weten over ZuluConnect?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.